ENELINE MINERAL ZEOLIT

Zeolit

ZEOLITI su rijetki prirodni minerali vulkanskog podrijetla.
Produkt su višemilenijskog kemijskog procesa i prirodne reakcije između kondenzata vulkanskih para i oceanske vode u specifičnim geološkim uvjetima.

Prirodnih zeolita ima oko 276 vrsta, a s obzirom na morfološku građu javljaju se u tri osnovna oblika: vlaknasti, lisnati i kristalni. U humanoj medicini koristi se zeolit klinoptilolit koji ima kristalnu molekularnu građu. Prirodni mineral klinoptilolit prvi je opisao švedski znanstvenik Axel A.F. Cronstadt, još 1756. godine, tako da je povjest korištenja zeolita stara već 250 godina.

Zeoliti su stijenski, mikroporozni silikatni minerali, po sastavu alumosilikati, koji pretežno sadrže jedno ili dvovalentne katione: Na, K, Ca. Kao hidratizirani prirodni kristali dobro definirane strukture sadrže AlO4 i SiO2 tetraedre vezane zajedničkim atomima kisika. Silikatne aluminijske molekule nekadašnjeg vulkanskog pepela formirale su čvrste trodimenzionalne strukture, poput pčelinjeg saća, koje su iznimno važne za objašnjenje ljekovitih svojstava zeolita klinoptilolita.

Tijekom tisuća godina formativnog razdoblja, a zbog potrebe da se uspostavi neutralnost ionskih naboja, u Zeolitu se prirodno odvijao proces harmonizacije. U tom je procesu Zeolit, kao mineral negativnog naboja, privlačio pozitivne minerale poput kalcija, sode, magnezija, željeza, te druge hranjive pozitivno nabijene supstance. Posebno su značajni esencijalni kationi, nužni za zdravu metabolitičku funkciju. Na staničnom nivou esencijalni kationi iz klinoptilolita lako zamijene mjesta s jače pozitivno nabijenim supstancama teških metala, toksina i s drugim hlapivim organskim spojevima. Na taj način organizam se obogaćuje potrebnim mineralima i istovremeno se čisti od teških metala, organskih otrova i drugih nepoželjnih supstanci.

Zeolit svoju primjenu nalazi u svim granama, u medicini, dentalnim proizvodima, kozmetici, zaštiti tla, zaštiti biljaka, za domaće životinje, za životinje na farmama i za kućne ljubimce, za pročišćavanje vode i u građevinskoj industriji te kao vrijedna sirovina u svim ekološkim industrijskim granama.

Zeolit

Svojstva zeolita

- brza reverzibilna apsorpcija plinova

- ionska izmjena

- skupljanje otrova, svih teških metala, pesticida i ostalih toksičnih tvari principom zamke u kaveznoj strukturi

- apsorpcija štetnih bakterija

- antiparazitno djelovanje

- katalitički učinak

- pospješivanje rasta, enzimskih procesa, općenito katalizator

- bio-koherentnost (u skladu je s načinom funkcioniranja viših životnih oblika, tako da je rezistentan na prirodnu bakterialnu floru živih bića), otud njegovo selektivno djelovanje

- oslobađa životnu i termičku energiju (upotrebljava se i u proizvodnji solarne energije)

- sadrži osnovne bio elemente i bio elemente u tragovima

KLINOPTILOLIT je podvrsta zeolita koji ima kristalnu molekularnu strukturu.

Klinoptilolit ima strukturu kaveza sa snažnim negativnim nabojem, koja privlači i apsorbira teške metale,opasne kancerogene toksine, organske otrove i druge štetne supstance.

Klinoptilolit se tradicionalno se koristio u humanoj medicini kao prirodni lijek.

Klinoptilolit je 100% prirodni mineral kojeg ljudski organizam prepoznaje kao vlastitu supstancu.

Zeolit

ZEOLIT – KLINOPTILOLIT u Eneline 100% prirodnoj kozmetici pojačava djelovanje svih biljnih tvari.

Klinoptilolit posjeduje karakteristike ionske izmjene i selektivne apsorpcije, te dugoročno utječe na lokalni imunitet stanica kože, pruža antioksidativnu zaštitu, stimulira proces regeneracije, odnosno olakšava procesa obnove i čišćenja dubokih slojeva kože. Korištenjem ovog prirodnog minerala kao osnove u Eneline 100% prirodnoj kozmetici postižu se sinergijski učinci: apsorpcija, ionska izmjena mikro i makro elemenata, transportira komponente biljnih aktivnih supstanci na staničnu razinu, posjeduje baktericidna svojstva.

Klinoptilolit osigurava homeostazu, te omogućava obnovu metaboličkih procesa kod eventualnih povreda kože. To je bitna intervencija i pomoć klinoptilolita, jer povrede često imaju za posljedicu da koža prestaje biti u stanju samostalno obavljati nutricionističku i zaštitnu funkciju.

U Eneline 100% prirodnoj kozmetici koristi se kao aktivni sastojak koji omogućuje biljnim supstancama da prodru dublje u kožu. Zeolit smiruje iritiranost kože, otklanja crvenilo, uljepšava i pomlađuje kožu, te ublažava odnosno odstranjuje bore.

Vanjskom aplikacijom nadoknađuje se i manjak hranjivih tvari u površinskim slojevima kože.

Eneline 100% prirodna kozmetika sa zeolitom ima snažne pozitivne učinke čak i kod izraženih kožnih tegoba.